Västerkälens Smedsåsens VägSamfällighet
Start  Dokument  Grunduppgifter  Förtroendevalda  Bilder 

Styrelse
Maria Nyberg Ståhl, Ordförande 070-666 54 27
Per Perttu, Kassör 070-689 72 42
Lars Lundqvist, Sekreterare 070-316 63 88
Ulf Gunnarsson, Ledamot 070-676 18 42
Ulf Gustafsson, Ledamot 070-586 65 30
Karin Antonsson, Ledamot 070-676 65 53
Magnus Nilsson, Ledamot 070-850 22 48
Anders Arnberg, Suppleant 070-687 75 17
Hans Holmgren, Suppleant 070-558 07 44

Revisorer
Jan Hemlin, Revisor
Paul van der Brink, Revisor
Erik Agerberg, Revisor Suppleant
Nils Jonsson, Revisor suppleant

Valberedning
Björn Israelsson, Sammankallande
Gunnar Lögdberg
Olle Wallgren